لوله های آبرسانی

توضیحات :

لوله های مورد مصرف در آبرسانی بر اساس استاندارد ISIRI 3765

(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

دارای قابلیت تولید بصورت گالوانیزه گرم نیز می باشد.

مدل: لوله های آبرسانی تولیدکننده: . قیمت: 50 ریال

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید
021-88105580

لوله های مورد مصرف در آبرسانی بر اساس استاندارد ISIRI 3765

(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

دارای قابلیت تولید بصورت گالوانیزه گرم نیز می باشد.

به اشتراک بگذارید: