لوله های صنعتی

توضیحات :

قابلیت تولید لوله های صنعتی با کلیه ضخامت های مندرج در جداول ، در این کارخانه امکان پذیر است.

مدل: لوله های صنعتی تولیدکننده: . قیمت: 0 ریال

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید
021-88105580

لوله های صنعتی بر اساس استاندارد DIN 2394 part1

قابلیت تولید لوله های صنعتی با کلیه ضخامت های مندرج در جداول ، در این کارخانه امکان پذیر است.

به اشتراک بگذارید: