قوطی های مربع

توضیحات :

قابلیت تولید انواع قوطی با کلیه ضخامت های مندرج در جداول  در این کارخانه امکان پذیر است.

مدل: قوطی های مربع تولیدکننده: . قیمت: 0 ریال

اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید
021-88105580

قوطی های مربع بر اساس استاندارد

قابلیت تولید انواع قوطی با کلیه ضخامت های مندرج در جداول  در این کارخانه امکان پذیر است.

به اشتراک بگذارید: